Triển khai Dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính

Sáng ngày 10.3, đồng chí Trần Duy Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp triển khai Dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, tham gia cuộc họp có đại diện các phòng chuyên môn của huyện, lãnh đạo chính quyền 3 xã Trà Mai, Trà Vân, Trà Vinh và đơn vị thực hiện dự án.


Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, trên địa bàn huyện nói chung và 03 xã Trà Mai, Trà Vân, Trà Vinh nói riêng vẫn còn một số tuyến ranh giới chưa đi đến thống nhất, trong đó có các tuyến giáp ranh với tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, một số khu vực giáp giới giữa các xã trên cũng đang xem xét, không đảm bảo trong hoạt động quản lý dân cư và đất đai. Do đó, đồng chí Trần Duy Duy Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề chị các ngành chức năng, đơn vị thực hiện dự án và các địa phương cần triển khai thực hiện kịp tiến độ, đảm bảo tính chính xác, khách quan; khảo xác kỹ thực địa, tham khảo ý kiến người dân trong quá trình thực hiện để điều chỉnh phù hợp. Đối với một số khu vực, tuyến ranh giới cụ thể, đồng chí Trần Duy Dũng trực tiếp giao cho địa phương xem xét tiếp nhận và quản lý, trong đó có khu vực làng Khe Chữ giao xã Trà Vân quản lý, lấy sông Tranh làm ranh giới chính giữa Trà Mai và Trà Dơn; riêng khu vực tranh chấp giữa xã Trà Vinh và xã Đắc Ru (huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum) đã có nhiều cuộc họp giữa 2 tỉnh những vẫn chưa đi đến thống nhất, do đó cần thời gian và ý kiến chỉ đạo của cấp trên để thực hiện.

Trong hai ngày tới, huyện Nam Trà My sẽ tiếp tục làm việc với các xã còn lại trên địa bàn huyện để sớm triển khai dự án một cách đồng bộ, kịp thời.

Phú Thiện


Tin liên quan