Nam Trà My; 06 tháng đầu năm tỉ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công còn thấp

Chiều ngày 08.07, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.