Quảng Nam đầu tư dự án khoanh nuôi, bảo tồn gen giống cây dược liệu

UBND tỉnh Quảng Nam ngày 26/6 đã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án khoanh nuôi, trồng bảo tồn chủ động để bảo tồn gen và cung cấp vật liệu nhân giống các cây dược liệu khác tại huyện Nam Trà My.