Ban CHQS huyện tổ chức buổi Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

Sáng ngày 25.06, Ban CHQS huyện tổ chức buổi Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024. Tham dự buổi Hội nghị có đồng chí Trần Duy Dũng – Phó Bí thư Huyện uỷ, chủ tịch UBND huyện

Ảnh đại diện
Quang cảnh buổi hội nghị: Ảnh Trung Lê

Theo báo cáo tại Hội nghị. Trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu ở các điạ phương, tổ chức học tập phố biến giáo dục tư tưởng, quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trên theo quy định. Thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đảm bảo, nhiều chương trình kế hoạch khác được thực hiện đầy đủ như công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, công tác quân đội hậu phương….

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Duy Dũng – Phó Bí thư Huyện uỷ, chủ tịch UBND huyện đã biểu dương các kết quả thực hiện trong thời gian qua, đồng thời đồng chí cũng chỉ ra mộ số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, trọng tâm là; Tăng cường nắm bắt thông tin cơ sở ở các vùng giáp ranh với huyện bạn, các xã có hoạt động tôn giáo, lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước. Kiện toàn củng cố lại Ban CHQS các xã, lực lượng dân quân tự vệ, dân quân thường trực. Quan tâm phát triển Đảng trong lực lượng dân quân, tập trung giải ngân nguồn vốn xây dựng công trình làm việc Ban CHQS các xã .

Tin liên quan