Nam Trà My: Hội Cựu chiến binh khen thưởng nhiều cá nhân và tập thể trong phong trào thi đua yêu nước (2019 – 2024)

Sáng nay ngày 18.06, Hội cựu chiến binh (CCB) huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng giai đoạn (2019-2024); Triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn (2024 – 2029).

 

Nhiều cá nhân và tập thể được khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước (2019 - 2024)

Trong 5 năm qua Hội CCB huyện Nam Trà My quán triệt phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với công tác nhiệm vụ thường xuyên, Ban chấp hành cơ sở hội hưởng ứng triển khai thực hiện hiệu quả góp phần vào phong trào thi đua của Hội.

Có 976 hội viên sinh hoạt ở 12 chi Hội cơ sở, đa số hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số điều kiện kinh khó khăn, tuy nhiên được sự quan tâm của các cấp Hội, các hội viên được giúp đỡ tiếp cận các mô hình kinh tế, nguồn vốn vay nên đến nay tế tỉ lệ hộ nghèo của hội viên giảm rỏ rệt qua từng năm.

Hội có 09 mô hình kinh tế có hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, có 03 mô hình nhóm hộ trồng sâm Ngọc Linh thu nhập bình quân hằng tháng 200 đến 300 triệu đồng,  02 mô hình chăn nuôi ở Trà Nam, Trà Vinh; 03 mô hình trồng rừng và 02 mô hình kết hợp vườn, rừng, ao, chuồng ở Trà Tập, Trà Vinh, thu nhập bình quân hàng tháng từ 20 đến 30 triệu đồng, giải quyết từ 100 đến 150 lao động/năm. Ngoài ra, có khoảng 80% hội viên CCB có rừng trồng (quế) và các loại cây dược liệu cho thu nhập bình quân từ 5-7 triệu đồng/tháng.

Gia đoạn (2019 – 2024) Hội CCB các cấp cơ sở  tham gia xây dựng các công trình dân sinh như;  làm đường bê tông nông thôn tại các xã với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng, hỗ trợ xã Trà Vinh làm cầu treo dân sinh với tổng kinh phí 15 triệu đồng…

Trong thời gian qua, dù đạt nhiều kết quả cao trong hoạt động công tác hội  nhưng  vẫn còn một số thiếu sót, hạn chế như, chưa tập trung thu hút CCB ở ngoài tham gia vào Hội,  xây dựng mô hình kinh tế theo quy mô trang trại chưa được tập trung theo tiềm năng, điều kiện sẵn có của địa phương, công tác giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ chưa đi sâu vào cơ sở..

Hội nghị là dịp để tuyên dương những thành tích, đồng thời qua đó đánh giá những tồn tại, hạn chế để công tác hội ngày càng phát triển trong thời gian tới 

Trong dịp này, Hội nghị đã tuyên dương nhiều cá nhân và tập thể có thành tích trong trong phào thi đua yêu nước (2019 – 2024) 

Tin liên quan