Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nam Trà My lần thứ IV năm 2024

Sáng nay 14/6, khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Nam Trà My lần thứ IV năm 2024 với chủ đề: “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”. Tham dự đại hội có 150 đại biểu đại diện đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.