Cần giải pháp kỹ thuật trong di thực sâm Ngọc Linh

Do biến đổi khí hậu, biên độ nhiệt tăng cao dẫn đến việc di thực sâm từ vùng núi Ngọc Linh xuống các vành đai rừng thấp hơn đang gặp nhiều khó khăn.