Nam Trà My: Phát động gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo.

Sáng nay ngày 05.06, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Nam Trà My phối hợp với các hội đoàn thể tổ chức phát động gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo với chủ đề “hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”.

Quang cảnh lễ phát động 

Trong năm 2024, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện và các hội đoàn thể tích cực huy động khoảng 11 tỷ đồng, để góp thêm nguồn cho vay giải quyết việc làm, phát triển kinh tế.

Tham gia gởi tiết kiệm chung tay vì người nghèo.

Cùng với công tác cho vay vốn ưu đãi trên địa bàn, đơn vị cũng làm tốt công tác huy động các nguồn vốn từ Trung ương, Tỉnh, Huyện và vốn nhàn rỗi trong dân cư để đảm bảo nguồn lực thực hiện cho vay ưu đãi, giúp cho nhiều hộ gia đình, nhiều thanh niên, hội viên được tiếp cận nguồn vốn.