Nam Trà My cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều nay 3/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Quảng Nam làm việc với huyện Nam Trà My về tình hình triển khai các chương trình MTQG trên địa bàn huyện năm 2024.

Đoàn công tác của tỉnh làm việc với huyện Nam Trà My chiều 3/6

Theo UBND huyện Nam Trà My, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thuộc chương trình MTQG trên địa bàn huyện gần 158,5 tỷ đồng, đến nay giải ngân hơn 28,8 tỷ đồng (18,2%). Trong khi đó, kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2024 hơn 137 tỷ đồng, đến nay giải ngân gần 3,4 tỷ đồng (2,47%).

Việc triển khai các chương trình MTQG gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chủ yếu liên quan đến thủ tục chuẩn bị đầu tư, biến động giá cả vật liệu xây dựng, nguồn cung ứng cát khan hiếm.

Trong khi đó, các dự án giao thông chậm thực hiện do ảnh hưởng quy hoạch 3 loại rừng, thậm chí có dự án không thể triển khai được phải điều chỉnh giảm quy mô đầu tư; các công trình dân dụng vướng quy định, thủ tục về phòng cháy, chữa cháy.

am Trà My tích cực triển khai các chương trình MTQG, song còn nhiều hạn chế.

Đối với việc thực hiện các nguồn vốn sự nghiệp, khó khăn chung là số lượng và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn và số thôn, xã đặc biệt khó khăn còn nhiều.

Bên cạnh đó, việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn, kinh phí đào tạo lao động thấp, nguồn kinh phí phân bổ lớn đối với một số dự án; hay việc luân chuyển cán bộ thường xuyên... khiến việc thực hiện nguồn vốn sự nghiệp diễn ra không đảm bảo tiến độ.