Trường PTDTBT THCS Trà Tập khen thưởng nhiều cá nhân và tập thể trong phong trào thi đua “Hai tốt”.

Chiều ngày 28. 05, Trường PTDTBT THCS Trà Tập tổ chức lễ tổng kết phong trào thi đua “Hai tốt” năm học 2023 – 2024.

Quang cảnh buổi lễ tổng kết 

Chiều ngày 28. 05, Trường PTDTBT THCS Trà Tập tổ chức lễ tổng kết phong trào thi đua “Hai tốt” năm học 2023 – 2024.

Năm học 2023 – 2024, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhưng thầy và trò Trường PTDTBT THCS Trà Tập đã từng bước vượt qua mọi khó khăn, không ngừng vươn lên để tự khẳng định mình xứng đáng với vai trò, vị trí của Nhà trường trong sự nghiệp GD&ĐT, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn trong sự nghiệp giáo dục của huyện. 

Phong trào thi đua “Hai tốt” năm học 2023 – 2024 được toàn thể giáo viên và học sinh thực hiện đa dạng và có hiệu quả. Nhà trường đã tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, học sinh giỏi cấp trường và tham gia đầy đụ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp hyện, tỉnh đạt nhiều thành tích cao. Thực hiện có chất lượng việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo dục. 

Tổng số học sinh toàn trường 355 em. Trong đó Khối 6: 03 lớp; Khối 7: 02 lớp; Khối 8: 03 lớp; Khối 09: 02 lớp.

Trong năm học 2023 – 2024, trường có 35/355, học sinh giỏi (tỷ lệ 9,86%); Học sinh khá 117/355, (32,96%); Học sinh trung bình 200/355, (56,345%);  Học sinh yếu 3/355, (0,84%); Học sinh kém 0/355, (0%). Học sinh học lực giỏi và khá đạt tỷ lệ 42,81%.

Khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua "Hai tốt"