4 tháng đầu năm, Nam Trà My cho 589 hộ vay vốn chính sách

Chiều ngày 14/5, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh có buổi làm việc tại huyện Nam Trà My về tình hình hoạt động tín dụng chính sách.

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, phía huyện Nam Trà My cho biết, trong năm qua Ban đại diện của huyện làm tốt công tác tham mưu đối với cấp ủy và UBND huyện về chỉ đạo, điều hành hoạt động Ngân hàng CSXH, đồng thời thường xuyên chỉ đạo triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. 

Tổng nguồn vốn cho vay năm 2023 đạt 226,96 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 21,4 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 10,2%. Tính đến tháng 4/2024, tổng nguồn vốn cho vay đạt 241 tỷ đồng. Huy động vốn năm 2023 tăng trưởng 06 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch giao, số dư đạt 39,4 tỷ đồng, trong đó huy động qua Tổ TK&VV đạt 5,3 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay năm 2023 đạt 226,96 tỷ đồng, tăng 21,38 tỷ đồng và tỷ lệ tăng 10,2% so với đầu năm, hiện tại Ngân hàng CSXH huyện Nam Trà My triển khai cho vay 14 chương trình theo quy định của Chính phủ. Tỉ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh chiếm 0,46%. Tổng doanh số cho vay từ đầu năm đạt 43,2 tỷ đồng với 714 lượt khách hàng được vay vốn; tổng doanh số thu nợ đạt 21,7 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng chính sách đến 30/4/2024 xếp loại: Tốt