Huyện Nam Trà My sơ kết công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số quý I năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến.

Chiều nay ngày 28.3, UBND huyện tổ chức buổi Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số quý I năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến. Đồng chí Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện, Chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh buổi Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, các Ban, Ngành Hội đoàn thể, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, nhân viên Bưu điện phụ trách tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, Trưởng Công an xã, tổ giúp việc đè án 06, công chức phụ trách công tác Cải cách hành chính và chuyển đổi số xã cùng tham dự Hội nghị. 

Theo báo cáo tại Hội nghị, Trong quý I năm 2024, việc số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC được triển khai thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở. 100% cán bộ Một cửa cấp huyện, cấp xã đều được cấp chứng thư số cá nhân; gần 100% hồ sơ được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã thực hiện đúng quy trình số hóa theo quy định. 100% hồ sơ TTHC đầu vào được chuyển đổi từ dữ liệu vật lý thành dữ liệu điện tử, được ký số đầu vào; phần lớn hồ sơ được bóc tách dữ liệu, gán mã số hóa. 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa, chuyển trả cho công dân bằng bản điện tử và bản giấy theo đúng quy định, tiến hành lưu kho cá nhân của công dân, khách hàng... để phục vụ cho việc tái sử dụng kết quả giải quyết TTHC.

Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận cấp huyện: 168 hồ sơ; Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 162 hồ sơ (trong đó trước và đúng hạn: 159 hồ sơ, trễ hạn: 03 hồ sơ). Tổng số hồ sơ đang giải quyết: 06 hồ sơ (trong đó trong hạn: 06 hồ sơ, trễ hạn: 00 hồ sơ); Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn (bao gồm hồ sơ đã giải quyết và đang giải quyết): 98,21%.

 Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận cấp xã: 967 hồ sơ; Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 936 hồ sơ (trong đó trước và đúng hạn: 927 hồ sơ, trễ hạn: 09 hồ sơ); Tổng số hồ sơ đang giải quyết: 31 hồ sơ (trong đó trong hạn: 31 hồ sơ, trễ hạn: 00 hồ sơ); Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn (bao gồm hồ sơ đã giải quyết và đang giải quyết): 99,06%.

Nhiều ý kiến đóng góp thảo luận tại Hội nghị 

Hội nghị cũng đã thảo luận về các vần đề liên quan đến công tác CCHC và chuyển đổi số trên địa bàn huyện, những bất cập, khó khăn trong việc sử dụng các ứng dụng sổ điện tử cá nhân, định danh điện tử cũng được các đồng chí thảo luận sôi nổi tại Hội nghị.