Cuối năm 2024, huyện Nam Trà My dự kiến thành lập Thị trấn Tắc Pỏ

Chiều ngày 27.3, UBND huyện tổ chức cuộc Họp chuẩn bị các nội dung xây dựng Đề án thành lập Thị trấn Tắc Pỏ, huyện Nam Trà My

Ảnh đại diện
Quang cảnh buổi họp 

Đồng chí Phùng Thị Thương – Phó Bí thư Thường Trực Huyện ủy, Đồng chí Trần Duy Dũng – Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng, già làng, người có uy tín tại xã Trà Mai.

Tại cuộc họp, có 02 ý kiến đưa ra về tên gọi Thị trấn Tắc Pỏ và Thị trấn Trà Mai. Các đồng chí tham dự cuộc họp đưa ra nhiều ý kiến thảo luận về tên gọi của đề án thành lập Thị trấn, chữ viết tên Thị trấn “Tắc Pỏ” hay “Tak Por” cũng được các đồng chí thảo luận sôi nổi tại cuộc họp. Sau khi các ý kiến được đưa ra, cuộc Họp đã thống nhất lấy tên gọi Thị trấn Tắc Pỏ là tên gọi cho đề án thành lập Thị trấn Tắc Pỏ huyện Nam Trà My.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, huyện Nam Trà My và huyện Tây Giang chưa thành lập Thị trấn. Theo chủ trương của tỉnh, đến cuối năm 2024 tỉnh Quảng Nam xây dựng đề án thành lập hai Thị trấn trực thuộc huyện nêu trên để trình Quốc hội phê duyệt. 

Tin liên quan