Hơn 250 học sinh Trường THCS Trà Mai tham gia ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” năm học 2023 - 2024

Sáng nay ngày 22.3, Trường THCS Trà Mai Tổ chức khai mạc ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” năm học 2023 – 2024.

 

Ảnh đại diện

Tại ngày hội, nhiều chương trình hoạt động cho học sinh tại trường được diễn ra sôi nổi như; Thi thiết kế, xây dựng lều, sạp, Thi nghi thức Đội, Thi trưng bày, buôn bán nông sản, ẩm thực, Thi múa sạp, Thi dân vũ,  đồng diễn sân trường, sinh hoạt lửa trại. Các trò chơi nhân gian theo truyền thống của địa phương cũng được tổ chức đa dạng và phong phú.