HUYỆN NAM TRÀ MY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PCTP VÀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ NĂM 2023

Sáng ngày 19/3, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (BCĐ 138) huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Chủ tịch UBND huyện Trần Duy Dũng chủ trì. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng BCĐ 138 tỉnh Quảng Nam; Bí thư Huỵen ủy Lê Thanh Hưng dự, chỉ đạo hội nghị.