Kiểm tra, xác nhận địa giới hành chính huyện Nam Trà My

Sáng nay 12.3, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My - Trần Duy Dũng chủ trì buổi kiểm tra, ký xác nhận bồ hồ sơ bản đồ địa giới hành chính cấp huyện.

Các ngành chuyên môn tham mưu kiểm tra, xác nhận địa giới hành chính

Thực hiện Quyết định số 513, ngày 01.5.2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (gọi tắt là Dự án 513), hiện nay, việc triển khai công tác thi công ngoại nghiệp Dự án 513 trên địa bàn huyện, thành phố đã hoàn thành và đã được Đoàn kiểm tra của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý – Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức nghiệm thu kỹ thuật ngoại nghiệp. 

Để hoàn thiện tính pháp lý của bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, Sở Nội vụ giao đơn vị thi công Dự án 513 tổ chức ký pháp lý bộ hồ sơ bản đồ địa giới hành chính cấp huyện. 

Tại buổi làm việc, đại diện phòng Nội vụ, phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Nam Trà My phối hợp với đơn vị thi công Dự án 513 kiểm tra hồ sơ, tài liệu, bản đồ địa giới hành chính huyện Nam Trà My, trình Chủ tịch UBND huyện Trần Duy Dũng ký xác nhận bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, ký xác nhận pháp lý đối với bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của các huyện giáp ranh và các tài liệu khác có liên quan.

Tin liên quan