90 học viên tham gia học tập lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024

Vừa qua Trung tâm BDCT huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024. Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Cẩn – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện.

Quang cảnh lớp học 

Tham dự lớp học đợt này có 90 đồng chí là đảng viên dự bị của các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Ngay sau lễ khai giảng, các học viên  được các giảng viên kiêm chức của Trung Tâm BDCT huyện truyền đạt các chuyên đề;  Chủ nghĩa Mác –Lê Nin, tư tưởng HCM nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.Chuyên đề  Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN. Chuyên đề Tăng cường quốc phòng, an ninh , bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự  an toàn xã hội. Chuyên đề  Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng CSVN…

Qua lớp học, các học viên  nâng cao lý luận chính trị, thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng, một lòng tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, trở thành người Đảng viên ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. 

Tin liên quan