Hơn 300 học viên trên địa bàn huyện học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa xiii

Sáng ngày 17 tháng 01 năm 2024, tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My đã tiến hành khai giảng lớp quán triệt các chuyên đề của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII dành cho CB, CC, viên chức, người lao động và chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện

Ảnh đại diện
quang cảnh lớp học 

Tham dự khai lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện, các đồng chí Huyện ủy viên, Báo cáo viên Huyện ủy và hơn 300 học viên là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện 

Các học viên tham dự lớp học được các giảng viên, báo cáo viên của huyện truyền đạt những nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII của Đảng; bám sát vào quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để xây dựng chương trình, kế hoạch của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả, thiết thực.

Lớp học diễn ra trong hai ngày từ ngày 17.01 đến hết ngày 18.01.2024. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, thông qua lớp quán triệt nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Tin liên quan