Huyện Nam Trà My ra mắt trang phục truyền thống của 3 dân tộc Ca - dong, Xơ - đăng, Mnông.

Sáng nay ngày 4.1.2024, huyện Nam Trà My tổ chức buổi lễ trao trang phục truyền thống của 3 dân tộc Ca - dong, Xơ - đăng, Mnông sinh sống trên địa bàn huyện.