Âm nhạc

Lên non tìm củ sâm rừng - Ns Nguyễn Cường, Cs Mai Trang

Em cõng gùi giữa mây - Ns Trần Quế Sơn

Về Nam Trà My - Hà Bắc

Trà My yêu thương - Thanh Trà

Giữ hương cho đất Trà My - Ha Bac Nhu Uyen

Lên Nam Trà My - Tien Dung