Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Duy Dũng
Ông Trần Duy Dũng

Chức vụ: Phó Bí thư H.U - CT HĐND huyện

dungduytran@gmail.com
2 Phùng Thị Thương
Bà Phùng Thị Thương

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

phungthuong.007@gmail.com
3 Lê Thanh Hưng
Ông Lê Thanh Hưng

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

lethanhhungntmy@gmail.com
4 Nguyễn Tiến Cường
Ông Nguyễn Tiến Cường

Chức vụ: Chuyên viên

5 Hồ Thị Nghĩa
Bà Hồ Thị Nghĩa

Chức vụ: văn thư

6 Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

tuyen2202@gmail.com
7 Nguyễn Đình Bình
Ông Nguyễn Đình Bình

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

8 Lê Thị Thuý
Bà Lê Thị Thuý

Chức vụ: Cán sự

thuydvnamtramy@gmail.com
9 Lê Viết Quang
Ông Lê Viết Quang

Chức vụ: Chuyên viên

levitquang@gmail.com
10 Nguyễn Thị Anh
Bà Nguyễn Thị Anh

Chức vụ: Chuyên viên

betonmeanh@gmail.com
11 Đỗ Thị Nhật Tâm
Bà Đỗ Thị Nhật Tâm

Chức vụ: Cán sự

donhattam83@gmail.com
12 Nguyễn Hồng Dũng
Ông Nguyễn Hồng Dũng

Chức vụ: Chuyên viên

ubktnamtramy@gmail.com
13 Nguyễn Thị Thúy Hồng
Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng

Chức vụ: Chuyên viên

ubktnamtramy@gmai
14 Nguyễn Thành Trung
Ông Nguyễn Thành Trung

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

trunghuntm@gmail.com
15 Phùng Thị Chung
Bà Phùng Thị Chung

Chức vụ: Cán sự

16 Ngô Tấn Lạc
Ông Ngô Tấn Lạc

Chức vụ: Chánh Văn phòng H.U

thanhnienntm@gmail.com
17 Trần Ngọc Hiếu
Ông Trần Ngọc Hiếu

Chức vụ: Phó CN UBKT

ubktnamtramy@gmail.com
18 Nguyễn Văn Cẩn
Ông Nguyễn Văn Cẩn

Chức vụ: Trưởng Ban tuyên giáo

cancvphuntmy@gmail.com
19 Nguyễn Tấn Hùng
Ông Nguyễn Tấn Hùng

Chức vụ: Phó Ban TG

bantochucntmGmail.com
20 Nguyễn Hữu Nghĩa
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT

ubktnamtramy@gmail.com
21 Nguyễn Thị Luyến
Bà Nguyễn Thị Luyến

Chức vụ: văn thư

22 Đinh Văn Trung
Ông Đinh Văn Trung

Chức vụ: Lái xe

23 Phạm Thị Mỹ Hạnh
Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ: Chuyên viên

24 Phạm Phú Phúc
Ông Phạm Phú Phúc

Chức vụ: Chuyên viên

25 Huỳnh Thị Mỹ Bình
Bà Huỳnh Thị Mỹ Bình

Chức vụ: Cán sự