Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Chính quyền
 
 
Công dân
 
 
Doanh nghiệp
 
 
Du khách
 
 
Du lịch vùng sâm
 
 
Công khai tài chính
 
 
Liên hệ - góp ý
 
 
Thông báo chạy
 
 
Video
 
 
Thư viện ảnh
 
 
Thư viện âm nhạc
 
 
Lịch công tác
 
CHI TIẾT TIN

Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My ban hành Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Người đăng: Nguyễn Thị Thanh Tuyền Ngày đăng: 8:19 | 20/09 Lượt xem: 2313

Để thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm học 2020 – 2021, ngày 16/9/2020, UBND huyện Nam Trà My ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Nội dung Chỉ thị nêu rõ:

           

Giao Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện:

          - Thực hiện tốt Đề án sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhân viên ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam đến năm học 2024-2025 theo đúng tinh thần Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh.

- Lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1.

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu theo các vị trí việc làm.

- Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

- Đẩy mạnh việc triển khai chương trình, sách giáo khao giáo dục phổ thông mới: triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2020-2021.

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tích cực lồng ghép, tinh giản nội dung dạy học trong chương trình sách giáo khoa hiện hành; đổi mới kiểm tra, đánh giá gắn với lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

- Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục và trải nghiệm. Triển khai thực hiện chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4640/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về xây dựng “Trường học hạnh phúc” trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19.

- Đẩy mạnh giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong cơ quan theo đúng tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; nhất là vai trò Hiệu trưởng trong công tác nhân sự, tài chính, nhiệm vụ chuyên môn; đẩy mạnh việc phân cấp quản lý, nâng cao trách nhiệm và tạo động lực, sáng tạo của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục giao quyền chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi trường phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh.

- Tăng cường đầu tư bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học, đầu tư xây dựng phòng học để thay thế các phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng. Đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng các trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục một cách thiết thực và có hiệu quả hơn nữa nhằm tạo cơ hội cho mọi người được đi học, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, mặt khác tăng thêm nguồn nhân lực về mặt tinh thần lẫn vật chất, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát triển sự nghiệp giáo dục và đạo tạo.

Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh – Truyền hình huyện
         
Phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động hai không “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành Giáo dục & Đào tạo và chủ trương đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

Giao Chủ tịch UBND các xã 
         
 Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo đúng tinh thần Chỉ thị triển khai nhiệm vụ năm học của UBND huyện, tăng cường trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể, các thôn trưởng trong việc đẩy mạnh phát triển giáo dục tại địa phương, vận động nhân dân sửa chữa các phòng học bị hỏng, xuống cấp, đồng thời; huy động học sinh ra lớp đầy đủ, đảm bảo tốt sĩ số học sinh trong năm học 2020-2021.

Đề nghị Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các Hội, đoàn thể huyện
         
 Tích cực phối hợp và có văn bản chỉ đạo Mặt trận, Hội, đoàn thể ở xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp với các trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021./.


 

         

Nguồn tin: Văn phòng HĐND&UBND huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đình Bình - Chánh văn phòng HĐND UBND Huyện Nam Trà My
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)